Szanowni Państwo 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencję naukową

„Dyscyplina finansów publicznych – uwarunkowania prawne i ekonomiczne”,

która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Głównym organizatorem konferencji jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współorganizatorami konferencji są Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Program konferencji pozwala na uznanie uczestnictwa w niej za odbycie obowiązkowego szkolenia wstępnego dla nowych rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz szkolenia okresowego dla dotychczasowych rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

Zakres problematyki poruszanej podczas konferencji obejmuje najistotniejsze problemy dyscypliny finansów publicznych:

1. Zakres i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności:

 • Aspekty podmiotowe ponoszenia odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
 • Odpowiedzialność związana dysponowaniem środkami europejskim
 • Należności cywilnoprawne a dyscyplina finansów publicznych
 • Problematyka dotacji w odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne w odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
 • Dokonanie zmian w budżecie z naruszeniem kompetencji do ich dokonania
 • Rozliczenie inwentaryzacji a dyscyplina finansów publicznych
 • Sprawozdawczość budżetowa a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Kontrola zarządcza a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Ocena stopnia szkodliwości czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych

2. Inicjujący czynności w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności

 • Obowiązek złożenia i przedmiot zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Czynności podejmowane w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od organu nie uprawnionego złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Postępowanie oraz zasady i tryb orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle czynności podejmowanych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, w szczególności

 • Zakres czynności sprawdzających
 • Odmowa wszczęcia postępowania oraz umorzenie postępowania
 • Rola rzecznika w trakcie postępowania przed komisją orzekającą

4. Zażalenia i odwołania. Skarga do sądu administracyjnego

 

prof. zw. dr hab. Leszek Patrzałek    dr Arkadiusz Babczuk    mec. Arkadiusz Talik

List intencyjny do pobrania (plik pdf)

Ulotka konferencji do pobrania (plik pdf)